Hermeneutyka

  • Dyscyplina humanistyczna.
  • Zajmuje się rozumieniem i interpretacją wszelkich tekstów kultury.
  • Mogą to być teksty literackie, jak i pozaliterackie (np. religijne, propagandowe czy prawnicze).
  • Określana jest jako sztuka rozumienia, uniwersalna metoda myślenia o tekście.
  • Metody i narzędzia analizy zależą od charakteru danego tekstu lub przedmiotu interpretacji.