Wieża [symbolika]

 • Symbolika powiązana jest głownie z funkcją takiej budowli.
 • Kiedyś wieże to elementy miejskich murów obronnych, doskonałe miejsce obserwacji i obrony.
 • Wieża symbolizuje więc obronę, czujność, straż i suwerenność.
 • Niekiedy pełniła rolę więzienia, symbolizuje też więc karę i niewolę.
 • Dla chrześcijan wieża to rodzaj pustelni, odosobnienia, symbolizującego pobożność, sumienie, medytacje, oczyszczenie, pokutę.
 • Chrześcijańskie wieże to też wzniosłość, wezwanie do modlitwy, zbawienie, nadzieją i potęga wiary.
 • Biblijna wieża Babel znak pychy i projektu skazanego na fiasko.
 • Wieża to jednocześnie emblemat ludzkich dokonań, osiągnięć, wysiłku, majestatu, wspaniałości, szlachectwa i pracy.
 • Oznacza też piękno i wysmukłość.
 • Wieża z kości słoniowej oznacza twórczość artystów oderwanych od życia.

Odniesienia znaleźć można:

 • Pieśń nad pieśniami 4, 4.
 • Genesis 11,4.
 • Księga Przypowieści 18, 10.
 • Psalm 60,4.
 • T. K. Węgierski, „Spędzenie czasu”.
 • C. K. Norwid, Promethidion”.
 • A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 • J. Słowacki, „Hymn”.

 

 

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.