Strofa hejnałowa

  • Zwrotka składająca sie z trzech wersów równosylabowych.
  • Mogą składać się z 7 lub 8 zgłosek.
  • Zakończone są tym samym rymem.