Silva rerum

  • Z łaciny = las rzeczy.
  • Stanowi typ rękopiśmiennej księgi domowej.
  • Charakterystyczna dla kultury staropolskiej, zwłaszcza barokowej.
  • Zawiera różne teksty użyteczne, m. in. przepisy, życzenia, receptury, mowy, cytaty.
  • Zbiory tego typu nie były jednorodne gatunkowo, stylistycznie i kompozycyjnie.
  • Testy były różnego autorstwa.
  • Stanowiły źródło wiedzy o kulturze ludzi tamtych czasów (do końca XVIII wieku).