Styl renesansowy [cechu charakterystyczne]

 • Kolebką stylu renesansowego były Włochy.
 • Nazwa pochodzi od słowa „ribnascita”, odrodzenie.
 • Okres trwania to od XV do końca XVI wieku.
 • Renesans nawiązywał do kultury antycznej.
 • Czerpał wzory ze sztuki greckiej i rzymskiej.
 • Wyróżniał takie cechy, jak: harmonia. ład, proporcje, statyka.
 • Stosowano kolumny, portyki, budowano na planie koła, kwadratu.
 • Ozdobą były kopuły, arkady, półkoliste łuki.
 • Miasta tworzono na planach geometrycznych.
 • We Włoszech narodził się również humanizm, najbardziej znaczący w tym okresie prąd umysłowy.
 • Według jego zasad w centrum zainteresowania był człowiek i świat doczesny.
 • Świat to też natura wokół, która dla artystów była niedościgłym wzorem.
 • Naśladowano naturę, stosowano motywy mitologiczne, perspektywę.
 • Przedstawiano akty, portrety, pekzaże.
 • Cechą charakterystyczna sztuki był jej cel poznawczy, badała bowiem te dziedziny, które były częścią otaczającego świata.
 • Okres renesansu zmienił także wizerunek artysty, ktory przestał być anonimowym rzemieślnikiem i stał się docenionym artystą, dumnym ze swego dzieła.