„Świtezianka” Adama Mickiewicza [wydarzenia]

 1. Nocne spotkania kochanków.
 2. Prośby i pytania strzelca.
 3. Tajemniczość dziewczyny.
 4. Żądanie przysięgi wierności.
 5. Zobowiązanie strzelca do stałości w uczuciach.
 6. Rozstanie zakochanych i przygoda strzelca:
 • wędrówka brzegiem Świtezi,
 • cudowny widok- Świtezianka,
 • prośby i namowy do zdrady,
 • rozpoznanie w nimfie ukochanej,
 • złamanie przysięgi wierności.

7. Kara.