Sylwy

  • Księgi domowe.
  • Wpisywano do nich różne teksty.
  • Były to wiersze, listy, przepisy kulinarne, notatki, przepowiednie, anegdoty.
  • Powstawały w dworkach szlacheckich, w okresie baroku.