„Syzyfowe prace” – bohaterowie

W powieści „Syzyfowe prace” bohaterem zbiorowym jest polska młodzież poddana procesowi rusyfikacji, dorastająca do świadomego oporu przeciw polityce zaborców.

Marcin Borowicz

 • Czytelnik poznaje go jako nieśmiałego ośmiolatka,
 • Z trudem nawiązuje znajomości i adaptuje się w nowym środowisku, gdzie czuje się samotny (Owczary, Kleryków),
 • Mocno przywiązany do rodziców, szczególnie matki,
 • Wrażliwy na nieszczęścia i cierpienia innych,
 • Szukając akceptacji poddaje się manipulacji nauczycieli rosyjskich,
 • Doznaje przełomu w chwili pojawienia się Zygiera       i jego płomiennej recytacji,
 • Staje się młodym Polakiem, gotowym za wszelką cenę przeciwstawić się rusyfikatorom,
 • Jako absolwent szkoły jest już dojrzałym moralnie        i politycznie młodzieńcem,
 • Ma ukształtowany system wartości moralnych,
 • Jest polskim patriotą,
 • Postać pozytywna, prawość i uczciwość wyniósł z domu.
 

Andrzej Radek

 • Pochodzi z biednej chłopskiej rodziny,
 • Mieszkał w   Pajęczynie Dolnym i tam spotkał nauczyciela dworskiego Paluszkiewicza „Kawkę”, który zmienił jego życie,
 • Dzięki niemu skończył szkołę w Pyrzogłowach,
 • Zdolny, pracowity (udziela korepetycji),
 • Bardzo mu zależy na zdobyciu wykształcenia,
 • Nie brak mu uporu i odwagi (sam wyrusza do Klerykowa  po „nauki”),
 • Skromny, cichy, uparty w dążeniu do celu, nie chce zawieść swego nauczyciela,\
 • Bywa jednak bezradny, kiedy grozi mu wyrzucenie ze szkoły,
 • Ma silny charakter, samodzielnie stara się zarabiać na utrzymanie,
 • Czuje się Polakiem, patriotą,
 • Potrafi zrozumieć cierpienie innych.

Bernard Zygier

 • Uczeń wydalony z Warszawy za działalność przeciw zaborcom,
 • Młody patriota, walczy o prawo używania języka ojczystego,
 • Broni obowiązku zdobywania rzetelnej wiedzy,
 • Bardzo zdolny, uczy się sam,
 • Powiela romantyczne wzorce,
 • Zakłada kółko samokształceniowe,
 • Potrafi „pociągnąć” za sobą innych uczniów,
 • Ma niezwykłą osobowość, jest bardzo odważny,
 • Stara się zawsze manifestować, że jest Polakiem,
 • Dojrzały emocjonalnie i politycznie,
 • Dzięki niemu i jemu podobnym praca rusyfikatorów okazała się „syzyfowa”.
Prof. Rudolf Leim
 • Wysoki, chudy, wiecznie kaszlący,
 • Sumienny i obowiązkowy, nigdy nie opuszcza zajęć     i jest punktualny,
 • Jest jednym ze starszych profesorów gimnazjum,
 • Uczy łaciny,
 • Pochodzi z rodziny niemieckiej, ożenił się z Polką       i w domu używa języka polskiego,
 • Respektuje zarządzenia władz,
 • Karze uczniów za używanie języka ojczystego na terenie szkoły,
 • Postrach pierwszoklasistów.
Prof. Iłarion Stiepanycz Ozierskij
 • Nauczyciel języka rosyjskiego,
 • Tęgi, niezgrabny, niedbale ubrany,
 • Nie umie radzić sobie z uczniami, strojącymi sobie    z niego żarty,
 • Wykształcony i oczytany, ale nie umie przekazać swej wiedzy.
Prof. Sztetter
 • Nauczyciel języka polskiego,
 • Właściwie nie prowadzi swoich zajęć, w obawie          o utratę pracy,
 • Uczniowie robią co chcą na jego lekcjach,
 • Cichy i ciągle przestraszony,
 • Jego lekcje są nudne i monotonne,
 • Sam czuje się w szkole jak intruz,
 • Nie potrafi zachęcić uczniów do uczestnictwa w zajęciach (przedmiot nadobowiązkowy),
 • Nie stać go na odwagę, choć w głębi duszy czuje się Polakiem,
 • Występ Zygiera wywołuje u niego ogromne poruszenie.
Prof. Nogacki
 • Nauczyciel arytmetyki, bardziej zachowuje się jak urzędnik, a nie nauczyciel,
 • Surowy, rzetelny, drobiazgowy, dokładny, sprawiedliwy,
 • Z pochodzenia Polak, nie stara się rusyfikować uczniów, ale jego postawa zmuszała uczniów do „myślenia po rosyjsku”,
 • Uparty i konsekwentny, wpływa na wynarodowienie młodych Polaków.
Pan Majewski
 • Wysoki blondyn, tandetnie ubrany, starający się wyglądać elegancko i wytwornie,
 • Polak, który dla kariery i wygodnego życia wyrzekł się swojej narodowości,
 • Typ zausznika, poplecznika, donosiciela,
 • Drobiazgowy obserwator zachowań uczniowskich,
 • Porządkowany władzom gimnazjum,
 • Najbardziej odrażająca postać powieści.
Prof. Kostriulew
 • Nauczyciel historii,
 • Zatwardziały rusyfikator, ośmiesza historię Polski, podważa dokonania Polaków,
 • Obraża uczucia uczniów jako Polaków i katolików,
 • Chce ten sposób obrzydzić uczniom ojczyznę.
Dyrektor Kriestoobradnikow   i inspektor Zabielskij

(Zabielski)

 • Nauczyciele – politycy, którzy starają się „pozyskać” uczniów poprzez podważanie autorytetu polskich nauczycieli,
 • Stosują łagodne kary,
 • W sporach uczniów z polskimi nauczycielami, zawsze staja po stronie ucznia (by zyskać sympatię),
 • Zapraszają uczniów do teatru na sztuki rosyjskie.
Pani Borowiczowa
 • Matka Marcina,
 • Bardzo wrażliwa, kochająca swego jedynaka,
 • Niegdyś bardzo piękna, obecnie zniszczona przez suchoty (gruźlicę),
 • Umiera podczas wakacji, kiedy Marcin uzyskał promocję do klasy pierwszej.
Pan Borowicz
 • Ojciec Marcina,
 • Były powstaniec,
 • Na skutek represji popowstaniowych stał się człowiekiem zgorzkniałym, stroniącym od ludzi.
Tomasz Walecki
 • Nazywany Figą,
 • Pochodzi z katolickiej rodziny mieszczańskiej,
 • Prymus, który sprzeciwia się nauczycielowi,
 • Odważnie broni swoich racji.
Anna Stogowska
 • Nazwana „Birutą”,
 • Obiekt wielkiej, platonicznej miłości Marcina,
 • Córka lekarza wojskowego – Polaka i Rosjanki,
 • Wychowana przez matkę w kulcie polskiej tradycji narodowej,
 • Zamknięta w sobie, cicha, inteligentna,
 • Czuje się Polką, cierpi z powodu niewoli swej ojczyzny.