„Syzyfowe prace” – polityka rusyfikacji

Rusyfikacja to narzucanie innym narodom języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej, działania zmierzające do wynarodowienia ludności polskiej na terenach zajętych w wyniku zaborów.

Polityka rusyfikacji nasiliła się po upadku powstania styczniowego, opierała się na typowo policyjnych metodach, donosicielstwie, wymuszaniu bezwzględnego posłuszeństwa, budzeniu strachu i perfidnych działaniach antagonizujących społeczeństwo, tak jak i młodzież.

Żeromski ukazał proces i mechanizmy rusyfikacji, wskazując m. in. takie metody (elementy), jak:

 • obowiązek nauki w języku rosyjskim,
 • faworyzowanie osób mówiących po rosyjsku,
 • zakaz używania języka polskiego na terenie szkoły, a także na stancjach,
 • dostęp do nielicznych polskich książek (cenzura),
 • naloty kontrolujące stancje, w poszukiwaniu polskich książek,
 • promowanie kultury rosyjskiej,
 • budzenie niechęci do wszystkiego, co polskie,
 • przedstawianie  nieprawdziwych, tendencyjnych interpretacji polskiej literatury, historii i kultury,
 • podważanie autorytetu nauczycieli polskich (biorących zawsze stronę uczniów),
 • traktowanie uczniów podatnych na zabiegi rusyfikacyjne w sposób szczególny (zapraszanie na przedstawienia, przedstawianie wysokim urzędnikom, co młodym ludziom pochlebiało).

Młodzi Polacy – uczniowie gimnazjum starali się przeciwstawiać takim działaniom:

 • organizowali tajne spotkania naukowe, poznawali na nich literaturę polską, dzieła wybitnych autorów,
 • prowadzili dyskusje,
 • starali się nie używać  języka rosyjskiego, nawet pojedynczych słów,
 • ośmieszali nauczycieli, gorliwych rusyfikatorów,
 • pielęgnowali tradycje polskie,
 • czcili pamięć polskich zrywów narodowych.