„Syzyfowe prace” – wyjaśnienie tytułu

Tytuł nawiązuje do mitu o Syzyfie, a odnoszony jest do zabiegów rusyfikacyjnych zaborców i próby zniszczenia polskiej kultury, tradycji, zdominowania narodu polskiego. Nawet nasilona mocno polityka rusyfikacji  okazała się daremna, podejmowane przez władze działania były bezowocne i nie przynosiły oczekiwanych rezultatów.

Wpływ na to mieli sami chłopcy, którzy uparcie przeciwstawiali się zaborcom. Należy też wspomnieć o rodzinach chłopców, bowiem to z nich wynosili patriotyczne wychowanie, przywiązanie do tradycji i języka.