„Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego [szkolnictwo pod zaborami]

System szkolnictwa:

 • szkoły elementarne, np. szkoła w Owczarach, gdzie uczono pisania i czytania po rosyjsku oraz podstawowych działań arytmetycznych,
 • nauczanie domowe, np. pan Paluszkiewicz, prywatny nauczyciel,
 • progimnazja, klasy I-IV gimnazjum, np. Pyrzogłowy,
 • gimnazja kończące się uzyskaniem matury, oddzielne szkoły dla dziewcząt i chłopców, przedmioty: j. rosyjski, łacina, greka, matematyka, fizyka, historia (Rosji i cerkwi), religia, j. polski jako przedmiot nadobowiązkowy,
 • wyższe uczelnie.

Metody nauczania:

 • wielokrotne powtarzanie treści, uczenie się na pamięć bez objaśnień,
 • wykład, nudny, przeładowany informacjami,
 • brak dbałości o zapoznanie uczniów z całością tekstu,
 • stosowanie kar, w tym cielesnych.

Samokształcenie:

 • podejmowanie w klasach starszych,
 • poznawanie treści zakazanych, np. literatury romantycznej,
 • pogłębianie wiadomości wynoszonych z lekcji.

Jula Sz.