„Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego [drzewko decyzyjne postawy Polaków pod zaborami]

Drzewko decyzyjne to graficzny sposób podejmowania decyzji w sytuacji problemowej (w której dokonuje się wyboru). Konieczna jest analiza problemu, refleksje nad skutkami rozwiązań, ich ocena pod względem przyjętych celów i wartości, ostateczne podjęcie decyzji – uzasadnienie jej.

Jula Sz.