Szkoła literacka

  • Pisarze, w twórczości których pojawiają się te same motywy literackie i podobne tendencje stylistyczne.
  • Szkoła literacka nie jest grupą literacką.
  • KJej reprezentanci nie tworzą wspólnych programów, mogą w ogóle nie utrzymywać żadnych kontaktów towarzyskich.
  • Bardzo często do powstania szkoły literackiej prowadzi fascynacja twórczością jakiegoś wybitnego pisarza lub określoną tematyką.