Szmuctytuł

  • Tytuł umieszczony na karcie przedtytułowej.
  • Zazwyczaj podawany w formie skróconej.