Szkic

  • Typ wypowiedzi publicystycznej bardzo bliskiej formie eseju.
  • Na ogół uważa się, że szkic jest formą mniej osobistą niż esej.
  • W niektórych przypadkach przyjmuje kształt rozprawy naukowej.