Płyta Praw Człowieka w Kielcach

 Płyta Praw Człowieka to tablica  poświęcona bezdomnym, ubogim, często także samotnym ludziom. Ufundowana została przez społeczeństwo miasta w hołdzie  ofiarom głodu, bezradności i przemocy.  Wmurowano ją 17 października 2007 roku (Międzynarodowy  Dzień Walki z Ubóstwem)  poziomo w chodnik,  przy końcu ulicy Sienkiewicza i  Żelaznej. Stanowi świadectwo zaangażowania kielczan w walkę o poszanowanie godności człowieka i solidarność z tymi, którzy żyją w nędzy.

Na płycie znajduje się cytat ojca Józefa Wrzesińskiego:

„Tam, gdzie ludzie skazani są na życie w nędzy, prawa człowieka są łamane.
Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem”.