Takie przekonanie

Credo to coś do pisania na tablicy.