Takiż, takaż, takież [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
takiż, takaż, takież wzmocnione zaimki taki, taka, takie Takiż to był dobry chłopak.