Także [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
także przysłówek Ona także jest z mojej klasy.
partykuła wzmacniająca Także dowcip.