Tam [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tam zaimek przysłowny wskazujący Rozbili tam namioty.
partykuła wzmacniająca Taka tam ona uczennica.