Tamtejszy, tamtejsi [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tamtejszy, tamtejsi zaimek przysłowny wskazujący Tamtejszy klimat nie był zdrowy.