Tamten, tamta, tamto [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tamten, tamta, tamto zaimek przysłowny wskazujący Idź na tamten plac.
zaimek rzeczowny wskazujący

 

Tamten stanął zbyt daleko.