Tamtędy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tamtędy zaimek przysłowny wskazujący Nie chodź tamtędy.