Tamże [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tamże wzmocnione tam Wyjechał na wieś i tamże pozostał.