Tego [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tego forma dopełniacza liczby pojedynczej zaimków ten, to Nie ma tu tego chłopca.
Forma biernika liczby pojedynczej zaimka ten Widziałem tego ucznia.