Ten, ta, to [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ten, ta, to zaimek przymiotny wskazujący Ta dziewczyna wręczy kwiaty.
zaimek rzeczowny wskazujący Ten wygra, kto najlepszy.