Tenże, taż, toż [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tenże, taż, toż wzmocnione zaimki ten, ta, to Tenże chłopiec stanął na podium.