Też [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
też spójnik łączny Posługuje się komputerem, ma też prawo jazdy.
Partykuła wzmacniająca Też pomysł!