Tędy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tędy zaimek przysłowny wskazujący Tędy na pewno przeszli.