To [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
to spójnik wynikowy Gdybyś chciał, to napisz.
partykuła wzmacniająca Ale mu dociął, to dopiero.
patrz ten, ta, to