Tobą [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tobą forma narzędnika zaimka ty Idę z tobą do dyrektora.