Tobie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tobie forma celownika i miejscownika zaimka ty Stale o tobie myślę.