Toby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
toby spójnik warunku Gdyby nie ty, toby dopiero było.