To jest [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
to jest spójnik utożsamiający Wsadziłam kwiaty, to jest: tulipany, hortensje i frezje.