To znaczy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
to znaczy spójnik utożsamiający Spędziłam urlop w górach, to jest w Zakopanem.
spójnik wprowadzający wyrażenia zawierające wnioski z poprzedniego zdania (tekstu) Zobaczyłem jego wizytówkę, to znaczy pracuje tam.