Toż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
toż spójnik przeciwstawny Toż czuję, że słabnę z każdym dniem.
partykuła wzmacniająca Toż to będzie ucieczka.
patrz tenże, taż, toż