Trzeba [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
trzeba czasownik niefleksyjny nieosobowy Trzeba się lubić.