Trzy razy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
trzy razy przysłówek Trzy razy próbowałem zdobyć prawo jazdy.