Twego [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
twego forma krótsza dopełniacza liczby pojedynczej zaimków twój, twoje Nie było w pracy twego męża.
forma krótsza biernika liczby pojedynczej zaimka twój Widziałam w kinie twego męża.