Twej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
twej forma krótsza dopełniacza, celownika i miejscownika liczby pojedynczej zaimka twoja Pożycz mi twej kosmetyczki.