Taniec [symbolika]

 • Przypisuje mu się od wieków moc magiczną.
 • Ma bardzo wiele znaczeń symbolicznych.
 • Pełni funkcję rytualną, towarzyską, społeczną.
 • Istnieje wiele jego rodzajów, np. tańce rytualne, sakralne , myśliwskie.
 • Wyrażają wdzięczność, smutek, zainteresowanie innymi osobami.
 • Symbolizuje także radość, zabawę, zaloty, beztroskę.
 • Przedstawiają sceny z życia bogów, ludzi.
 • Towarzyszą ważnym uroczystościom w życiu jednostki i społeczeństwa.
 • Wprowadzają niekiedy w ekstazę, zagrzewają do walki, są najczęściej jednak rozrywką.
 • Postrzegany jest jako symbol śmierci lub triumfu.
 • Tańczyć na wulkanie to to bawić się lekkomyślnie.
 • Tańczyć koło czegoś, kogoś to zabiegać o coś, starać się o coś.

Odniesienia znaleźć można:

 • Księga Eklezjastesa 3, 1-4.
 • Księga Eklezjastesa 9, 3-4.
 • Psalm 150,4.
 • K. Koźmian, „Do tańcującego Krakowa”.
 • A. Mickiewicz, „Pani Twardowska”.
 • Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”.

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.