„Skarbnik – duch śląskich kopalń”

  • Jedna z 49 „Legend i podań polskich” (1986) M. Orłonia i J. Tyszkiewicza.
  • Historia związana ze skarbnikiem żyjącym w opuszczonych śląskich kopalniach.
  • Wg legend spaceruje po korytarzach z kilofem i górniczą lampką.
  • Ukazuje się w różnych postaciach, nieraz jako mędrzec, niekiedy jako mysz.
  • Odwiedzając kopalnie, gdzie pracują górnicy płata figle, np. zabiera śniadania.
  • Ostrzega też górników przed niebezpieczeństwami.
  • Skarbnik pomaga, choć może być także groźny i mściwy.
  • W wielu śląskich gadkach pojawia się jego postać.