Tautologizm

Himalaje to niezwykle masywne masywy.