Tchórz [synonimy]

  • Strachajło.
  • Zajęcze serce.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]