Tchórzliwy [synonimy]

  • Bojaźliwy.
  • Strachliwy.
  • Wstydliwy.
  • Nieśmiały.
  • Płochliwy.
  •  Dziki.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]