Teatr dworski

  • Nazwa teatrów istniejących przy dworach królewskich i magnackich.
  • Był szczególnie popularny w renesansie i baroku.
  • Sprzyjał rozwojowi tragedii i opery.
  • Znaczenie teatru dworskiego malało stopniowo wraz z rozwojem teatrów ogólnie dostępnych/.