Teatr enwironmentalny

  • Koncepcja teatru, w którym nie ma tradycyjnego podziału na scenę i widowni e, a przestrzeń w jakiej odgrywa się przedstawienie jest wspólna dla aktorów i widzów.
  • Ten typ teatru zmierza  do tego, aby zmienić położenie oraz rolę widza z biernego obserwatora przedstawienia na jego czynnego uczestnika.
  • Wprowadzony przez Richarda Schechnera (1937 -) amerykańskiego badacza, wydawcę, jednego z czołowych postaci współczesnego teatru, reżysera, teoretyka, krytyka.