„Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza [wydarzenia]

 1. Egzaminy wstępne do drugiej klasy.
 2. Smak śmietankowej babki.
 3. Przyjazd jesienią do szkoły.
 4. Ponowne zjedzenie babki (w innym miejscu)  i rozczarowanie jej smakiem.
 5. Zainteresowanie różnego rodzaju słodyczami.
 6. Uwaga poświęcona dziewczętom z żeńskich pensji.
 7. Dbałość o wygląd, strój wśród starszych chłopaków.
 8. Zabawy taneczne dla młodzieży.
 9. Spotkania na lodowisku w Dolinie Szwajcarskiej.
 10. Niedzielne wycieczki.
 11. Nowe wynalazki (elektryczny tramwaj, samolot, telefon).
 12. Żart ze stryja, połączenie go z panem Łabędziem.
 13. Wspomnienie spotkania z panią Łąbędź.
 14. Telefon żart do pani Ćwiklińskiej i jej szybki refleks.