Tematy maturalne 2023 [język polski]

Matura 2023 z języka polskiego

Dla formuły 2023 następujące pytania:

  1. Człowiek – istota sprzeczności. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej — utworu epickiego albo dramatycznego; innego utworu literackiego — może to być utwór poetycki; wybranych kontekstów.

  1. Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej — utworu epickiego albo dramatycznego; innego utworu literackiego — może to być utwór poetycki; wybranych kontekstów.
Dla formuły 2015 następujące pytania:
  1. Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury

  1. Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Przedwiośnia oraz do wybranych tekstów kultury.