Tłumnie [synonimy]

  • Licznie.
  • Gromadnie.
  • Całym dworem.
  • Razem.
  • W wielkiej ilości.
  • Pokotem.
  • Ławą.
  • Kupą.
  • Hurmem.
  • Gremialnie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]